Impressions are only positive

Impressions from the egg donation process and cooperation with the Delivering Dreams Agency are only positive. The doctor is highly qualified and caring. Curator Lyubov impresses with his professionalism and support at every stage, from start to finish. I am grateful to the Delivering Dreams agency for the opportunity to contribute to the important process that helps many people become parents. I will recommend you and will definitely come to you again.


Враження один лише позитив

Враження від процесу донорства яйцеклітин та співпраці з агентством Delivering Dreams один лише позитив. Лікар висококваліфікований та дбайливий. Куратор Любов вражає своєю професіоналізмом і підтримкою на кожному етапі, від початку до завершення. Я вдячна агентству Delivering Dreams за можливість внести свій вклад у той важливий процес, який допомагає багатьом людям стати батьками. Буду вас рекомендувати та обов'язково прийду до вас ще.

Anna Goryana

The feeling of confidence never left me

I just want to share my impressions about the agency and Lyubov Omelchuk. This collaboration is like a journey into the unknown for me, but thanks to their support and kindness, the feeling of confidence never left me. Lyubov is an incredible curator who is always here to help sort out all the details. I thank her for her important role in this emotional and difficult, but extremely important period of my life. The doctors are also incredible, I really want everything to work out for us so that I will give a birth to the best baby for Intended Parents.


Відчуття впевненості не покидали мене жодного разу

Просто хочу поділитися своїми враженнями про агентство та Любов Омельчук. Ця співпраця для мене як подорож у невідоме, але завдяки їхній підтримці та добросердечності, відчуття впевненості не покидали мене жодного разу. Любов - неймовірний куратор, який завжди тут, щоб допомогти розібратися з усіма деталями. Дякую їй за важливу роль у цьому емоційному та важкому, але надзвичайно важливому періоді мого життя. Лікарі також неймовірні , я дуже хочу щоб у нас усе вийшло і я народила своїм Біо їхнього найкращого малюка.

Nina

When we started our surrogacy journey, we were overwhelmed. 'Delivering Dreams' stood out with their genuine care and transparency. Their comprehensive approach, from medical to legal aspects, was impressive. We felt supported at every step, and their success rates spoke volumes. Thanks to them, our dream of parenthood became a reality. Highly recommended!

Rebecca & Daniel

Every question answered, every concern addressed. They truly deliver dreams! ??

Emma & Tom

From start to finish, everything was smooth and professional. So grateful for our little miracle! ❤️

Jake & Sarah

Дивовижні враження від Delivering Dreams! Вони справді піклуються про кожен крок подорожі. ?? #DreamComeTrue

Linda

I am infinitely grateful to everyone.

I had a wonderful impression during the entire period of pregnancy.

Doctors are professionals in their field, who are available 24/7.

I am very glad that I came to this clinic. There were super doctors and curators who were on call 24/7, worried, and supported me. Who provided me with super conditions for living in a wonderful apartment where I could live with my children. I highly recommend it to everyone...


Я, безмежно вдячна всім.

У мене залишилось чудове враження протягом усього періоду вагітності.

Лікарі професіонали свого діла,які на зв'язку 24/7.

Я дуже рада що попала саме в цю клініку. Тут супер лікарі і куратори,які були кругло-суточно на зв'язку переживали і підтримували мене. Які надали мені супер умови для проживання в чудові квартирі, де я могла проживать з своїми дітьми.Дуже рекомендую всім...

Natasha Pyliavets

I have had repeated successful collaborations with Delivering Dreams.

Very polite employees, all agreements were fulfilled at the initial stage! I am very pleased with the cooperation, and I am glad that girls, by participating in oocyte donation programs, first of all, help couples become happy parents! The attitude towards donors is excellent and responsible; they are helped at all stages of the program, worried about their health, and given recommendations for recovery after the program. All stages of the program are approached responsibly. Donors are happy with the program too!


У меня был неоднократный опыт успешного сотрудничества с Delivering Dreams.

Очень вежливые сотрудники, все договорённости на начальном этапе выполнили! Я довольна очень сотрудничеством, и рада тем, что девушки, участвуя в программах донорства ооцитов, прежде всего помогают парам стать счастливыми родителями! К донорам отношение прекрасное и ответственное, на всех этапах программы им помогают, беспокоятся об их здоровье и дают рекомендации по восстановлению после программы. Ко всем этапам программы подходят ответственно. Доноры тоже довольны программой!

Yuliia Nikolaevna Vesennaya

You really feel that you are doing a good deed.

Hello, dear girls

I want to share with you my impressions of the "Delivering Dreams" agency.

I am an experienced SM, now in the program for the second time. The first time in the Minieko clinic. I carried and gave birth to a boy. The impressions were not very pleasant.

The second time I entered the program already with experience, and as you understand - I chose very carefully. I communicated with several coordinators, but I chose Lyubochka myself, the "Delivering Dreams" agency, and I am satisfied with everything.

Medicines at a minimum, parents were found quickly, doctor Kotlik V.V., a doctor from God who knows his business!

Good attitude of the coordinators, you really feel that you are doing a good deed.

I want to say special thanks to my coordinator - Lyuba Omelchuk. This is really a woman who will always understand and support you!!! In our not-easy life, such people are rare!!!

Girls don't hesitate and choose the agency "Delivering Dreams"


Дійсно відчуваєш, що ти робиш добру справу.

Любі дівчатка, доброго дня

Хочу з вами поділитися своїми враженнями від агенства "Delivering Dreams".

Я СМ з досвідом, зараз в програмі вдруге. Перший раз в клініці " Мініеко". Виносила та народила хлопчика. Враження залишились не дуже приємні.

Другий раз вступила в програму уже з досвідом, і як ви розумієте - вибирала дуже прискіпливо. Спілкувалася з декількома координаторами, але обрала сама Любочку, агенство "Delivering Dreams" і всим задоволена.

Ліків по мінімуму, батьків знайшли швидко, лікар Котлік В. В., лікар від Бога, який знається в своїй справі!

Хороше ставлення координаторів, дійсно відчуваєш, що ти робиш добру справу.

Особливу подяку хочу сказати своєму координатору - Любі Омельчук. Це дійсно жінка, яка зрозуміє та підтримає вас завжди!!! В нашому не легкому житті такі люди зустрічаються рідко!!!

Дівчатка, не вагайтеся і обирайте агенство "Delivering Dreams"

Yulia

At every stage, there was support.

Good morning. I want to thank the Delivery agency for their care and professionalism. At every stage, there was support. For their kindness and good attitude towards surrogate mothers. Special thanks to the curator Lyubov Omelchuk, she is available 24/7, a very kind and caring girl, nice and responsible! The doctor in Lviv that the agency works with is simply amazing! Also to Oksana, assistant to Anya, and the entire team of the Delivery agency. You are awesome! I highly recommend this agency!


На кожному етапі була підтримка.

Доброго ранку .Хочу подякувати агенству Делівері!!!за турботу і професіалізм ,на кожному етапі була підтримка. За людяність і добре ставлення до сурогатних мам !!!Особлива подяка куратору Любовь Омельчук ,вона 24/7 на зв'язку ,дуже добра і турботлива дівчина ,хороша і відповідальна !!!!!Лікар у Львові з яким працює агенство просто Чудо !!!!Також Оксані ,помічнику Ані ,всій команді агенства Делівері .Ви супер !!!!Агенство Рекомендую !!!!

Tanya

Everything was thought out down to the smallest detail.

Hi. I took part in the EG egg donation program (as a donor). I was very pleased with the program and the attitude of my supervisor. Lyubov Omelchuk helped and advised, always met before each appointment, and was in touch 24/7. The attitude was wonderful and friendly. Everything was thought out down to the smallest detail. After the operation, they fed me and took me home; when I was at home after the program, they wrote and were interested in my health. I have the best memories.


Продуманно было все до мелочей.

Здравствуйте. Я принимала участие в программе ДО донорство оoцитов ( донором). Осталась очень довольна программой и отношением своего куратора. Любовь Омельчук помогала и подсказывала , всегда встречала перед каждым приёмом и на связи была 24/7 . Отношение было замечательное и дружелюбное. Продуманно было все до мелочей. После операции , покормили и провели, когда была после программы дома , писали и интересовались моим здоровьем. У меня остались самые хорошие воспоминания .

Diana

My experience at Delivering Dreams.

I was a donor at the agency.

I liked the doctor from the first visit - a very courteous and attentive man. The ultrasound scans were carried out according to the schedule that Lyuba (coordinator) informed me in advance. Olya, Lyuba’s assistant, was also with me on visits, also a wonderful girl. Lyuba is a very responsible girl, she speaks and decides everything clearly, I really liked it. She flexibly arranged everything in the clinic for my visit. Thanks a lot!!! An egg retrieval went great, after the retrieval they gave me some eye drops, although other clinics never did this. After the drip, my condition became very good. After the ret, I was paid, my fee, which we had previously discussed with Lyuba, she wrote me a prescription for the medications that I should take after the retrieval. Although previously, in the clinics and agencies where I was a donor, no one thought about me after the retrieval. Lyuba wrote to me for more than a week and asked about my condition. I am very grateful to you for my program. A month has already passed and I have recovered well and feel great. Thanks to the Delivering Dreams team, especially thank you Lyuba.


Мой опыт в Delivering Dreams.

Я была донором в агентстве.

Доктор мне понравился с первого визита - очень обходительный и внимательный мужчина. УЗД были по графику который мне заранее сообщала Люба ( координатор ). На визитах со мной была ещё Оля помошница Любы, тоже замечательная девушка. Люба очень ответсвенная девушка, всё чётко говорит и решает , мне это очень понравилось. Под мой визит она гибко всё подстраивала в клинике. Спасибо большое!!! Пункция прошла замечательно, после пункции прокапали, хотя в других клиниках никогда этого не делали. После капельницы моё состояние стало очень хорошее. После пункции мне выплатили, мой гонорар который мы ранее обговорили с Любой, она мне написала назначение по препаратам которые я должна принимать после пункции. Хотя ранее в клиниках и агентствах которых я была донором никто не думал обо мне после пункции. Люба ещё больше недели писала мне и спрашивала об моём состояние. Я очень благодарна вам за мою программу. Уже прошел месяц, и я хорошо востановилась и чувствую себя замечательно. Спасибо команде Delivering Dreams, особо спасибо тебе Люба.

Diana

A very good agency, I recommend it to everyone.

My donation program is my first experience. As for me, it was as comfortable as possible and everything went according to plan. I was expected, I was adjusted to, I was understood and the visits were postponed on Saturdays, as I work. I thank Lyuba and her assistant for their support and understanding. Delivering Dreams is a very good agency, I recommend it to everyone.


Дуже хороша агенція, усім рекомендую.

Моя програма донації, це мій перший досвід. Як на мене вона пройшла максимально комфортно та все за планом. Мене очікували, під мене підстроювались, мене розуміли і переносили візити по суботам, так як я працюю. Дякую Любі та її помічниці за їх підтримку та розуміння. Агенція Delivering Dreams дуже хороша агенція, усім рекомендую.

Julia Pustovit

Recommend both the clinic and the curator


I went through the egg donation program at Delivering Dream on 02.10.2023. The impression is very pleasant. Especially I want to note the good attitude of the curator, Luba Omelchenko! Minimal waiting. Curator Lyuba made a very pleasant impression on me. Always in touch at any time, will help to solve any question. I recommend the clinic and the curator to both donors and biological parents.


Рекомендую и клинику и куратора

Прошла программу донорства яйцеклеток в агентстве Delivering Dream 02.10.2023. Впечатление очень приятное. Особенно хочу отметить хорошее отношение куратора, Любы Омельченко! Минимум ожидания. Куратор Люба произвела на меня очень приятное впечатление. Всегда на связи в любое время, поможет решить любой вопрос. Рекомендую и клинику и куратора как донорам, так и биологическим родителям.

Anna

I am very happy

I am very glad that I came to such a good agency as Delivering Dreams. Lyubochka is my curator, she is a perfect example of a curator, she is a wonderful person, I like her approach to work. She is always in touch, I am shocked how she does it. The doctors are always friendly, I like the appointments and medical procedures better than in the agency I was in before yours. In the clinic, the doctors are really professionals in their field, as well as the supervisor, who can be contacted for medical issues. All payments are made on time, and most importantly, there is a notarized contract and you are protected by law. Thank you for being here.


Я дуже рада

Я дуже рада, що я прийшла в таке гарне агенство , як Delivering Dreams. Любочка мій куратор це прямо эталон куратора, вона прекрасна людина, мені подобається її підхід до роботи. На зв'язку прямо завжди, я в шоці як в неї це виходить. Лікарі завжди привітні, призначення та медичні процедури мені більше подобається чим у агенстві якому я була до вашого. В клініці лікарі дійсно професіонали своєї справи як і куратор,до якого можна звернутись і по медичній частині. Виплати усі вчасно, а головне, що є договір нотаріальний і ти щей захищена законом. Дякую, що ви є.

Anastasia

Well, on July 17, 2023, my program at the Delivering Dreams agency ended...

Well, on July 17, 2023, my program at the Delivering Dreams agency ended. I gave birth to twins, beautiful boys.
9 months passed very quickly. And for this I want to thank all the doctors who took care of me and did their job with high quality.
I would like to express my gratitude to Lyuba, my curator, who was always in touch, who always supported me, who cared about me, who is very responsible for her work.
I have already told you that I had 2 implants, because unfortunately, the first one was unsuccessful, and after 2 implants we found out that the egg was divided and there would be two babies. It was very unexpected, exciting, but thanks to the curator and doctors, the whole pregnancy and childbirth went very well.
I would also like to thank my biological parents, because they were very kind, attentive and responsive to me, supported and cared for me throughout my pregnancy.
I am very grateful and happy that I chose this agency.


Ну ось 17 липня 2023 року і закінчилася…

Ну ось 17 липня 2023 року і закінчилася моя програма в агентстві "Delivering Dreams". Народила я двійню, прекрасних хлопчиків.
9 місяців пройшло дуже швидко. А за це хочу подякувати всим лікарям, які піклувалися та кваліфіковано виконували свою роботу.
Велику вдячність хочу висловити Любі, моєму куратору, яка постійно була на зв'язку, яка завжди підтримувала, турбувалася, яка дуже відповідально відноситься до своєї роботи.
Колись я вже розповідала, що в мене було 2 підсадки, адже нажаль, перша була невдалою, а після 2 підсадки ми дізналися що яйцеклітина розділилася і малюків буде двоє. Це було дуже неочікувано, хвилююче, але завдяки куратору, лікарям вся вагітність і пологи пройшли дуже добре.
Також хочу сказати дякую біологічним батькам, адже вони були дуже добрі, уважні та чуйні до мене, протягом усієї вагітності підтримували та піклувалися про мене.
Я усім дуже вдячна і задоволена що вибрала саме цю агенцію.

Vitalina Bryuzgina

Look for it and you will surely find it!

Hello! I want to share my impressions of the SM program. I searched for a long time, selected a clinic, and finally decided and entered the SM program at the Mother and Child clinic with the person-curator I was looking for and I found, Lyubov Omelchuk! First, about the clinic itself: friendly, attentive employees. I didn't sit in queues, everything went on time. The inspection itself was quick and everything was clearly explained, all my questions were answered. I'm happy. Speaking of my miracle curator - she is a person from the capital letter. This is a person of her own business who is responsible for everything, who is with you 24/7. He is a person you can turn to and she will always understand and help you! Next, for payments: all expenses, including the road and drugs, were all returned on time, immediately! I am very happy and satisfied that I am in this clinic and with this curator! I recommend!


Шукайте і ви обов'язково знайдете!

Доброго дня! Хочу поділитися враженням за програмою СМ. Довгий час шукала, підбирала клініку і от нарешті визначилася та вступила в програму СМ саме в клініці Мати та Дитина і саме з людиною куратором якого я шукала і я її знайшла Любов Омельчук! Спочатку про саму клініку : привітні працівники, уважні. В чергах не сиділа, все пройшло на свій час запису. Сам огляд пройшов швидко та все доступно розказано і пояснено, давали відповідь на всі мої запитання. Я задоволена. Тепер за чудо куратора - це людина з великої букви. Це людина своєї справи яка відповідально до всього відноситься, яка з тобою 24/7 . Це людина до якої можна звернутися і вона завжди тебе зрозуміє і допоможе! Далі за виплати : всі витрати як дорога так і препарати все поверталося вчасно, одразу! Я дуже рада і задоволена, що саме в цій клініці і саме з цим куратором! Рекомендую!

Anna Priazhnikova

Greetings everyone!

Congratulations to everyone who reads this sincere review about cooperation with the "Delivering Dreams" agency. First of all, I want to personally thank my curator Luba for such a tremendous job, I have never seen such a warm relationship in my life.

I was a donor of oocytes in this agency for the first time, although I have experience as a donor in general and I have something to compare with! Luba is so caring and responsible for her work and the girls, I just sometimes wonder how she manages everything with her in the program, I felt special.. 24/7 communication, taking care of my well-being, my safety, always she will prompt/tell and advise on questions. The puncture was as easy as possible, Lyuba took care of me like her own child! Rehabilitation is also as comfortable and easy as possible, there are no adverse reactions or complications. And all thanks to such a wonderful agency. ☺️ With them you will feel that you are in safe hands. I will definitely go to the program again, once again I am very, very grateful to the agency and their employees for such a contribution, the best service!! My rating is 10/10

I have never felt so confident about myself and my health, you are the best!❤️

===

Вітаю всіх!

Вітаю всіх, хто читає цей щирий відгук про співпрацю з агентством “Delivering Dreams” В першу чергу хочу особисто подякувати своєму куратору Любі за таку колосальну роботу, я ніколи в житті не бачила настільки теплого відношення.

Перший раз була донором ооцитів в цьому агентстві , хоча маю досвід взагалі як донор і в мене є з чим порівняти! Люба настільки турботлива та відповідальна до своєї роботи та дівчаток, я просто інколи дивуюсь, як вона все встигає, з нею в програмі я відчувала себе як особливою.. 24/7 звʼязок , піклування про моє самопочуття , про мою безпеку , завжди будь-які питання вона підскаже/ розкаже і порадить. Пункція пройшла якомога легко, Люба потурбувалась про мене, як про рідну дитину! Реабілітація також проходить максимально комфортно та легко, ніяких побічних реакцій чи ускладнень немає.А все завдяки такому чудовому агентству. З ними Ви відчуєте, що Ви в надійних руках. Обовʼязково піду ще раз в програму, ще раз дуже-дуже вдячна агенству та їх працівникам за такий вклад, найкращий сервіс!!  Моя оцінка 10/10

Я ніколи не відчувала таку впевненість за себе та здоровʼя , Ви найкращі!❤️

Evgeniya

Delivering Dreams is a great international surrogacy agency

Friendly staff, excellent, competent doctors

The attitude is excellent, my dear coordinator is always in touch, and she will always tell me, will help me. I know I am very lucky, and I would participate in this program together with her more than once☺️

Thank you for making my hopes come true and dispelling my doubts about Surrogacy...

You are unsurpassed

________________________________

Delivering Dreams це чудове міжнародне агентство сурогатного материнства

Привітливий персонал, чудові, компетентні лікарі

Відношення чудове, Люба мій координатор завжди на зв'язку, завжди розкаже підкаже, мені знаю дуже пощастило, я б ще неодноразово приймало участь в цій програмі разом з нею☺️

Дякую що ви справдили мої надії надії і розвіяли сумнії що до Сурогатного материнства....

Ви неперевершені

Angelyna

Hello!

I want to share feedback after ending the program at the "Delivering Dreams" agency, which ended on May 18, 2023, with the birth of a wonderful boy weighing 3900 g and 55 cm tall.

This program was so easy and simple thanks to my wonderful, best, patient, sensitive, responsible, kind curator - Lyuba Omelchuk

Together we found "our" doctor We got pregnant together and went through all the stages of pregnancy and childbirth

"TOGETHER" means that she was always there, always supported, always answered. She instilled in me a sense of unity. I felt like the only important pregnant woman , although in my mind I understood that she had many girls.

I had the best, most sensitive, most attentive biological parents.

I am very glad that I chose this agency and went through this program.

I wish all the girls to find "their" - their agency, their doctor, their curator, their parents

Thanks to the entire team of the "Delivering Dream's" agency everyone is in their place and everyone is responsible for their work

During the program, they all became like a family

I adore all of them

___________________________________________________________________

Добрий день!

Хочу поділитися і своїм закінченням програми в агенстві "Delivering Dreams", яка закінчилася 18 травня 2023 року з народженням чудового хлопчика вагою 3900 г і зростом 55 см

Ця програма була настільки легкою та простою завдяки моєму чудовому, найкращому, терплячому, чуйному, відповідальному, доброму куратору - Любі Омельчук

Ми разом знайшли "свого" лікаря Ми разом завагітніли і пройшли всі етапи вагітності і пологи

"РАЗОМ" означає, що вона завжди була поруч, завжди підтримувала, завжди відповідала. Вона поселила в мені почуття єдиності. Я відчувала себе єдиною важливою вагітною, хоча розумом я розуміла, що в неї багато дівчаток.

В мене були найкращі, найчуйніші, найуважніші біологічні батьки.

Я дуже рада, що вибрала це агенство і пройшла цю програму.

Я всім дівчаткам бажаю найти "своє" - своє агенство, свого лікаря, свого куратора, своїх батьків

Дякую всій команді агенства " Delivering Dream's " всі на своєму місці і всі відповідально відносяться до своєї роботи

За період програми вони всі стали як родина

Обожнюю їх всіх

Tatyana

Under Ukrainian law, surrogacy is a legal affordable option for traditionally married couples to have children using their own embryos, or with either an egg or sperm donor. There must be a medical reason you can’t carry a child. You are also able to participate if you have had 4 unsuccessful IVF attempts.

CONTACT US

Under Ukrainian law, surrogacy is a legal affordable option for traditionally married couples to have children using their own embryos, or with either an egg or sperm donor. There must be a medical reason you can’t carry a child. You are also able to participate if you have had 4 unsuccessful IVF attempts.